Zaproszenie

W listopadzie 2014 roku wzorem lat ubiegłych odbywają się kolejne, IX Polskie Dni Naczyniowe. Tematem tegorocznego spotkania w Katowicach będzie przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych.

Definicja przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych w swojej istocie jest bardzo prosta — wystarczy stwierdzenie CHROMANIE.

Obecnie najdłuższym codziennym odcinkiem, który pokonujemy pieszo, jest droga na parking lub do garażu, na dworzec kolejowy czy autobusowy, na przystanek tramwajowy, metra czy miejskiego autobusu, dla części społeczeństwa jest to dystans, który dzieli miejsce zamieszkania od kościoła.

Czym innym jest chromanie przestankowe dla listonosza, a czym innym dla ludzi w podeszłym wieku; czym innym dla sportowca, a czym innym dla księgowego. Nie bez znaczenia są różnice w przebiegu miażdżycy u kobiet i mężczyzn. Podkreślić należy także rolę używek, w szczególności nikotynizmu.

Dynamiczny rozwój diagnostyki nieinwazyjnej wiąże się z możliwością coraz dokładniejszej oceny drzewa naczyniowego i precyzyjnego zaplanowania leczenia inwazyjnego. Istnieje nie tylko perspektywa rozległego zabiegu operacyjnego mającego na celu przywrócenie krążenia, ale także możliwość małoinwazyjnego leczenia za pomocą PTA implantacji różnego rodzaju stentów, nawet w obszarach często uprzednio niedostępnych dla chirurgów naczyniowych.

Wszystkie te problemy będziemy mogli omówić podczas naszego spotkania w Katowicach.

 

Zapraszając i oczekując na Państwa przybycie i obecność, pozostaję z wyrazami szacunku.

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja